1454567_540422766035475_464396411_nSi Pedrong Gagamba, Pito Ang Paa ay isang pabula na naglalayong itaas ang kamalayan ng mga mambabasa ukol sa natatanging mga batang tinatawag na “special children” sa ating lipunan. Ito ay kwento hindi lamang ng limitasyon kundi ng kakayanan. Ito ay tungkol hindi lamang sa iisa kundi sa lahat ng kagaya ni Pedrong Gagamba. Higit sa lahatm ito ay hamon para sa ating lahat na nakapaligid sa kanila.

Maari kayong umorder ng kopya ng Si Pedrong Gagamba, Pito Ang Paa sa pamamagitan ng pag contact sa email address na sales@cfamedia.org o tumawag sa 7132981-85 loc. 163

Si Pedrong Gagamba, Pito Ang Paa ay kwento ni Rochelle Bonifacio-Prado at guhit ni Rocel Siena.

One response »

  1. Pingback: A Pabula about Kids with Special Needs - Mommy Levy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s